Voci da Camera

Voci da Camera

opera

historická budova SND

14. februára, na sviatok sv. Valentína pozýva Opera SND svojich návštevníkov na nevšedné komorné podujatie. Jeho protagonistami budú poprední sólisti operného domu, sopranistka Eva Hornyáková a barytonista Pavol Remenár, spolu s gitaristkou Miriam Rodriguez Brüll. Obaja sólisti sa predstavia v repertoári, ktorý je akousi odvrátenou stranou operného žánru: v piesňach a komorných áriách, ktoré doplnia ukážky zo španielskych zarzuel. Medzi témami skladieb nebude v tento deň zaľúbených, samozrejme, chýbať láska v jej rôznorodých podobách a premenách. V programe koncertu nájdeme popri známych menách Mozart, Schubert, Mendelssohn i menej hrávaných autorov – Merikanta, Torrobu či Ginasteru.

Ceny vstupeniek: 5, 4 a 3 eurá