Konečná stanica Túžba

Konečná stanica Túžba

činohra

Láska, túžba, šialenstvo! Blanche, Stella, Stanley. Tri postavy hry, tri ľudské osudy.

nová budova SND, Sála činohry
12. 2. 2011

Za divadelnú hru Konečná stanica Túžba získal Tennessee Williams v roku 1948 Pulitzerovu cenu. Slávna hra slávneho dramatika nám kladie naliehavé otázky: Dá sa prežiť život v ilúzii? Kde sa končí sen a kde sa začína realita? Môže človek jednou vetou zabiť? Má pocit viny nejaké hranice? Dve sestry Blanche DuBois a Stellu Kowalski osud po rokoch spojí, aby ich po čase tragicky rozdelil. Sú vzdelané a krásne, vychované na úrovni, ale realita ich uzemnila viac, ako sú schopné uniesť. Psychologicky fascinujúca štúdia charakterov nie je iba brilantnou analýzou rozpadu osobnosti, ale aj spoločnosti ako takej. 

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút s prestávkou

Inscenácia obsahuje expresívne scény.

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 10. decembra 2013 v Sále činohry SND