Mária Antoinetta

Viliam Klimáček

Mária Antoinetta

opera

pôvodný slovenský muzikál

nová budova SND, Sála opery a baletu

Jeden z najväčších príbehov svetovej histórie ožije na prešovskom javisku v modernom šate divadelného muzikálu. Námetom je  fascinujúci osud rakúskej princeznej Márie Antoinetty, ktorá sa z politických dôvodov vydala za následníka francúzskeho trónu, neskôr spolu s manželom zasadla na kráľovský trón, aby napokon skončila na revolučnom popravisku. Náš muzikál je však i príbehom milujúcej matky a v neposlednom rade i príbehom ženy túžiacej po láske a po šťastí.


Dĺžka predstavenia:
 2 hodiny 50 minút

Ceny vstupeniek:

1.kategória:      20 €
2.kategória:      15 €
3.kategória:      10 €
4.kategória:        5 €

 

 

Na spomínaný titul sa vzťahujú tieto zľavy:

 

1. Zľavy pre dôchodcov

Dôchodcom poskytujeme zľavu 50 % z ceny na vstupenky všetkých kategórií.

 

2. ZŤPZŤPS majú nárok na zľavu 50 % na celé hľadisko.

Vozičkári majú vstup zdarma do priestoru vyhradeného Smernicou č.8/2009. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 50 %.

 

3. Zľavy pre študentov

Študentom, držiteľom kariet  ISIC, ITIC, Euro<26 poskytujeme zľavu 50 % z ceny na vstupenky všetkých kategórií.

 

4. Školské akcie (hromadný odber: minimálne 15 ks)

Pevne stanovená znížená cena na 3. a 4. Kategóriu.

 

nová budova SND

3.kat. 4,00 €, 4.kat. 3,30 €  

 

Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.