Manon Lescaut

Giacomo Puccini

Manon Lescaut

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
15. 6. 2012 16. 6. 2012

Pucciniho vydavateľ Giulio Ricordi bol zásadne proti akémukoľvek dielu, ktoré by vychádzalo z Prévostovho slávneho príbehu. V tom čase už totiž žal s rovnakým námetom úspechy francúzsky skladateľ Jules Massenet (Manon, 1884). Puccini však Ricordiho rady neakceptoval: „Prečo by nemohli existovať dve opery o Manon? Žena ako Manon môže mať viac ako jedného milenca.“ Dôležitým argumentom bolo aj Pucciniho presvedčenie o rôznosti pohľadov: „Massenet to cíti ako Francúz s menuetmi a púdrom. Ja to cítim ako Talian s vášňou plnou zúfalstva.“

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s dvomi prestávkami