Mister Scrooge

Mister Scrooge

opera

Opera v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku.

historická budova SND
18. 11. 2011

Sté výročie narodenia skladateľa Jána Cikkera, jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry je príležitosťou pripomenúť si veľké umelecké hodnoty, ktoré vytvoril pre budúce generácie. Majster Cikker si vždy v prvom rade cenil živé znenie a vnímanie jeho tvorby a preto Opera SND pristúpila k naštudovaniu tohto výnimočného diela, v Bratislave naposledy hraného v roku 1963. Operu Mr.Scrooge skomponoval v rokoch 1958/59 na Sliači, v čase svojho najväčšieho utrpenia, keď zdravotné problémy naznačovali možný koniec jeho života. Neskôr, pred košickou premiérou v roku 1984 spomínal: „Tragika môjho stavu bola pri všetkej bolesti taká inšpirujúca, že priam vytvárala predpoklady napísať dielo, ktoré by bolo epilógom mojej tvorby. Stretnutie s Vianočnou koledou novelou Charlesa Dickensa ma presvedčilo, že poskytuje obrovské možnosti estetického a etického vyjadrenia. Scrooge, úžerník, ktorý koná celý život iba zlo a jeho mravná premena vytvára priestor na uplatnenie širokej palety kontrastov hudobného výrazu.“ . Libreto opery podľa novely Ch. Dickensa A Christmas Carol, si skladateľ napísal sám s pracovným názvom Tiene. Na jeho výslednej podobe sa podieľal aj básnik Ján Smrek. Je to dráma starca, ktorý na konci života zostáva sám, opustený a zúbožený, skúpy k sebe i svojmu okoliu nakoniec túži po odpustení a prosí: ľudia, prijmite ma medzi seba. Skladateľ vytvoril pôsobivé aktuálne dielo aj pre nové tisícročie, ktoré hlbokým myšlienkovým odkazom oslovuje súčasného divák.

Svetová premiéra bola 5. októbra 1963 v Mestskom divadle v nemeckom Kasseli pod názvom Deň, noc, ráno. Hudobne ho vtedy naštudoval Chistoph von Dohnányi, réžijne stvárnil Hans Neugebauer, scénografom bol Ekkehard Grüber. Československá premiéra bola 30.11. 1963 v réžii Karla Jerneka a v hudobnom naštudovaní dirigenta Ladislava Holoubka.

Originál rukopisu opery je uložený v knižnici UNESCO v Paríži.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 15 minút s jednou prestávkou