Pondelky súčasného tanca v SND: "DOLCISSIME SIRÉNE" a "HLADKÁ HRANA"

Pondelky súčasného tanca v SND: "DOLCISSIME SIRÉNE" a "HLADKÁ HRANA"

balet

nová budova SND, Štúdio

Debris Company: DOLCISSIME SIRÉRNE

 

Choreografia: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková

Réžia: Jozef Vlk

Hudba a koncept: Ján Boleslav Kladivo, Jozef Vlk

Kostýmy: Marija Havran

Svetelný dizajn: Jozef Vlk

Účinkujú: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková

 

Dolcissime siréne

 

Tanečno divadelné predstavenie dolcissime sirene / svadba vychádza z niektorých častí textu Ottavia Rinucciniho Intermedi da la Pelegrina, libreta zhudobneného predstaviteľom hudobného humanizmu, režisérom a organizátorom - grófom Giovannim De Bardim pripravenom pri príležitosti svatby Ferdinanda Medici a Cristiny di Lorena. Formálne je predstavenie voľne inšpirované textom a hľadaním ďalších dramatických intermédií platónskeho idealizmu a filozofie života v divadelno/hudobnej forme.

 

Dobovým posolstvom diela la Pelegrina z roku 1589 bolo pôvodne ohlásenie návratu zlatého veku ako signálu pre návrat radosti a životného optimizmu - symbolického východiska z klietky temného stredoveku. Rešpektovanie tejto významnej rituálnej ceremónie nám poslúžilo k príprave a vytváraniu neobvyklej inscenácie pre krátky okamih oslavy života, hry o hodnotách, pochybnostiach, detailoch, úvahách o individualite, láske, morálke, realite a idealizme. Akt oslavy svadby rodín Medici a di Lorena je v našom prípade spojený so subjektívnym pohľadom protagonistov na svadbu, ktorá vstúpila do dejín tak, ako ktorákoľvek z iných kampaní pojednávajúcich o boji o moc – na túto udalosť sa pozeráme z uhla, ktorý pranieruje zveličovanie histórie a dogmatické posolstvá zaznamenávajúce tieto okamihy.

 

 

Debris Company

 

Divadelná spoločnosť Debris vznikla na pôvodnej báze súboru Hubris. Existuje a tvorí (s prestávkou 1999–2004) už pätnásť rokov. Hlavným výrazovým prostriedkom spoločnosti koncentrovanej prevažne na klasické témy, bol vo väčšej miere nonverbálny prístup k nim. Neskôr sa spoločnosť zameriavala na autorské výpovede. Za obdobie svojej existencie divadlo vyprodukovalo viac než dvanásť predstavení. Projekty vychádzajú z poznania vývoja súčasného tanca, performance, inštalácie a site specifific. Všetky vstupy - vizuálne, hudobné, zvukové a pohybové, rytmizované  mieste a čase, vrstvy diania v prostredí divadla, či v inom priestore – existujú paralelne vedľa seba, hrajú proti iluzionizmu reálneho času. 

V súčasnom období komornejšie zloženie spoločnosti inklinuje k fyzickému a tanečnému divadlu, nevylučujúc však syntetický vhľad použitých médií.

 

 

 

Marta Poláková: HLADKÁ HRANA

 

Réžia: Marta Poláková

Choreografia: Marta Poláková a interpreti

Scenár a pohybová asistencia: Zuzana V. Očenášová

Hudba: Michal Novinski a Oskar Rózsa

Kostýmy a scéna: Zuzana Hudeková

Svetelný dizajn: Robert Polák

 

Hladká hrana

je o domove. Prichádza čas vrátiť sa domov. Vstúpiť dnu. Ovoňať vzduch, pozrieť sa do kúta, posedieť, niečo si uvariť. Sadnúť si za stôl a zistiť, že rodinný stôl nikdy nie je okrúhly. Šesť postáv sa stretáva v jeden namáhavý deň plný zvratov okolo jedálenského stola a zisťuje, že rodinný stôl nikdy nie je okrúhly. A že skupina je viac ako súčet jednotlivcov. A že vie byť záchrannou sieťou. Ale  aj klietkou, ak niektorý z jej členov chce zmeniť zabehnutý rituál alebo sa zbaviť svojej prisúdenej rodinnej role. Keď príde smrť, čas sa zrýchli. Hry odpadnú, masky sa odlúpnu. Vesmíry rodičov, detí, partnerov a súrodencov do seba s rachotom narazia. Keď sa deň končí, niektoré z postáv sú, ako to už býva, navždy zmenené. Medzi doma a vonku, medzi potrebou slobody a potrebou byť s niekým je totiž dosť hladká hrana.

Predstavenie bolo vytvorené pri príležitosti 130. výročia narodenia bratislavského rodáka a svetovo uznávaného teoretika pohybu Rudolfa Labana. Okrem súčasných tanečných a divadelných výrazových prostriedkov bola pri tvorbe predstavenia využitá Labanova analýza pohybu. Predstavenie s veľmi pozitívnym ohlasom u divákov získalo aj päť nominácií na divadelné ocenenie Dosky.

 

 

 

Marta Poláková

je choreografka, pedagogička a certifikovaná pohybová analytička. Certifikát z Labanovej analýzy pohybu získala na Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku (2008). V oblasti súčasného tanca pôsobí od začiatku deväťdesiatych rokov. V roku 1990 založila prvú nezávislú skupinu súčasného tanca na Slovensku a dato, v roku 2003 zoskupenie Dajv, ktoré sa úspešne prezentovalo na slovenských i zahraničných scénach a festivaloch. Od roku 1994 vyučuje na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. V roku 2008 iniciovala vznik Labanovho Ateliéru Bratislava – platformy pre pohyb a tanec, ktorá sa zameriava na štúdium a využitie pohybu v kontexte vzťahu tela a mysle.