Veľa kriku pre nič

William Shakespeare

Veľa kriku pre nič

činohra

Vo Veľa kriku pre nič sa stretáva niekoľko kontrastných párov, ktorých cesta k láske je rozmanitá. Pomerne drsne, čo v Shakespearových komédiách nie je nič nezvyčajné, sa okolie zahráva s citmi mladých ľudí a žije zábavou na ich účet.

nová budova SND, Sála činohry
15. 6. 2013 16. 6. 2013

Svet Shakespearových komédií nie je len obyčajnou zábavou, ale zvláštnym univerzom, v ktorom sa mnohé veci a vzťahy obracajú naruby, v ktorom sa ukazuje aj tajomná odvrátená strana lásky. Vo Veľa kriku pre nič sa stretáva niekoľko kontrastných párov, ktorých cesta k láske je rozmanitá. Pomerne drsne, čo v Shakespearových komédiách nie je nič nezvyčajné, sa okolie zahráva s citmi mladých ľudí a žije zábavou na ich účet. Citová nezrelosť, impulzívna agresia, naivná romantika, možná vypočítavosť, existenčný strach zásadne určujú konanie postáv. Je naozaj veľa kriku pre nič, ak ide o česť, lásku a pravdivosť citov?

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút s prestávkou

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 11. februára 2017 v Sále činohry SND

 

 
 

Inscenačný tím

Obsadenie

Claudio Tomáš Vravník (ako hosť)
Benedick Milan Ondrík
Leonato Jozef Vajda
Hero Gabriela Mihalčínová (ako hosť)
Margaret Adela Mojžišová (ako hosť)
Chlapec, Posol Lukáš Dóza (ako hosť)
Borachio Daniel Žulčák (ako hosť)