Bratia Jurgovci

Peter Pavlac

Bratia Jurgovci

činohra

V čom je zmysel života, pýtajú sa bratia Jurgovci. Dramatizácia próz slovenského modernistu o bratských láskach, nádejach, túžbach a sklamaniach.

nová budova SND, Štúdio
23. 3. 2013 24. 3. 2013

Dramatizácia próz Bratia Jurgovci Ivana Horvátha (1904 – 1960) je nadviazaním na líniu dramatizovanej slovenskej prozaickej tvorby na javisku Činohry SND. Ivan Horváth je autorom modernej slovenskej prózy prvej polovice 20. storočia, ovplyvnenej modernými európskymi literárnymi prúdmi. Sugestívne rozprávanie s prvkami nadrealizmu i expresionizmu, no najmä impresionizmu prináša pohľad na osudy štyroch synov, bratov Jurgovcov – samotára Jána, maliara Tomáša, hospodára Arneho a notára Petra. Hľadajú zmysel života a naplnenie, ktoré sprevádza osamotenie, izolácia či bezradnosť, ale i ťažko dosiahnuté šťastie. Štyria bratia, štyri živly, štyri osudy, štyri rôzne životné postoje a prístupy k mysleniu o svete vytvárajú mozaiku života v jeho celistvosti.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 18. decembra 2014 v Štúdiu SNDBRATIA JURGOVCI pohľadom scénografa Jozefa CilleraBratia Jurgovci - TV spot