Dorian Gray

Dorian Gray

opera

Opera v troch dejstvách v anglickom jazyku

historická budova SND
8. 11. 2013 9. 11. 2013

Cesty modernej opery sú veľmi rôznorodé a výsostne individuálne a pre každého nového tvorcu sú výzvou preukázať hudobnú originalitu, kompozičnú komplexnosť, divadelný inštinkt i schopnosť nájsť svoj vlastný prístup k žánru. Mladá slovenská skladateľka Ľubica Čekovská je debutantkou na opernom javisku, no okrem výrazného a originálneho hudobného prejavu si naň prináša i dôležitú schopnosť vnímať hudbu v bohatstve prienikov s inými umeniami i myšlienkovo-filozofickými konceptmi. Vo svojom Dorianovi Grayovi sa zaoberá znepokojujúcimi otázkami o fyzických a duševných podobách krásy a zla.

Dielo bolo napísané na objednávku Opery SND a zaznie vo svetovej premiére v rámci medzinárodného festivalu súčasnej hudby World New Music Days 2013.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 20 minút s prestávkou