Luskáčik

Piotr Iľjič Čajkovskij

Luskáčik

balet

Baletná rozprávka

historická budova SND
29. 11. 2013 30. 11. 2013

Plán predstavení

Sobota 4. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Sobota 4. 12. 2021
17:00 h 19:45 h
Avizované
ABO: IC
Utorok 7. 12. 2021
18:00 h 20:45 h
Avizované
Streda 8. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Štvrtok 16. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Štvrtok 16. 12. 2021
17:00 h 19:45 h
Avizované
Sobota 18. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Sobota 18. 12. 2021
17:00 h 19:45 h
Avizované
Streda 22. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Streda 22. 12. 2021
17:00 h 19:45 h
Avizované
Nedeľa 26. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Nedeľa 26. 12. 2021
17:00 h 19:45 h
Avizované
Pondelok 27. 12. 2021
11:00 h 13:45 h
Avizované
Štvrtok 6. 1. 2022
11:00 h 13:45 h
Avizované
Štvrtok 6. 1. 2022
17:00 h 19:45 h
Avizované
Piatok 7. 1. 2022
11:00 h 13:45 h
Avizované
Sobota 8. 1. 2022
17:00 h 19:45 h
Avizované

Balet Luskáčik je návratom k tradičnej a najväčšmi oceňovanej verzii ruského choreografa Vasilija Vajnonena. Vo výpravnej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej. Námetom k skomponovaniu baletu bola francúzska verzia rozprávky E. T. Hoffmana od A. Dumasa st. Hlavnou inšpiráciou Čajkovského, ktorý do partitúry vložil vlastné spomienky na detstvo, bol svet detí, svet čistoty, radosti a bezhraničnej fantázie. Jeho hudba, ktorá si vyslúžila prívlastok „symfónia detstva“, oplýva úžasnou melodickosťou a snovosťou a spolu s Labutím jazerom a so Spiacou krásavicou patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru. V SND mal Luskáčik svoju prvú premiéru v roku 1928 v choreografii Achilla Viscusiho a odvtedy ho má súbor takmer nepretržite na svojom repertoári. Verziu Vasilija Vajnonena s Baletom SND prvý raz naštudovali Egon Bischoff a Ursula Heinrichová-Petzoldová. Jej obnovená premiéra sa konala v roku 1992, keď ju spolu s Egonom Bischoffom inscenoval Jozef Dolinský. Autormi choreografie a réžie aktuálneho uvedenia Čajkovského rozprávkového baletu Luskáčik podľa Vasilija Vajnonena sú Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský.

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

VIDEO:

 

Inscenačný tím

Choreografická predloha Vasilij I. Vajnonen
Choreografia a réžia Jozef Dolinský (ako hosť) Rafael Avnikjan
Scéna a kostýmy Josef Jelínek
Baletný majster - repetítor Nora Gallovičová Igor Holováč Mária Kupcová

Obsadenie

Mášenka Nina Hatalová - TKEJ Young In Kim - TKEJ Adéla Jergová (poslucháč konzervatória)
Franz Richard Adámek - TKEJ Viktor Šefčík (poslucháč konzervatória)
Luskáčik Oliver Hec (poslucháč konzervatória) Filip Manca
Drosselmeier Andrej Szabo František Šulek (ako hosť)