Madame Bovary

Gustave Flaubert

Madame Bovary

činohra

Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze.

nová budova SND, Sála činohry
16. 11. 2013 17. 11. 2013

Gustave Flaubert ako vrcholný predstaviteľ a priekopník moderného svetového románu bol svojím osobným založením v podstate romantik, ktorý sa v mladosti opájal obdivom k veľkým osobnostiam romantizmu (Byron, Scott, Quinet, Chateaubriand, Musset, Hugo a i.) Navzdory svojej romantickej inklinácii sa svojou tvorbou zaslúžil o objektivitu literárneho výrazu a rozvoj kritického realizmu až k samotným hraniciam naturalizmu. Aj dnes, po viac ako stopäťdesiatich rokoch môžeme iba žasnúť nad tým, ako málo Flaubertovo dielo zostarlo. Emma, krásna mladá dáma vychovávaná v kláštore, sa vydá za dedinského lekára Charlesa. Ich manželstvo však šťastné nie je. Charles nie je zlý muž. Naopak. Je dobrý, milý, dôverčivý až plachý. Nechápe však dušu svojej ženy a neuvedomuje si, že pokiaľ nenájde spôsob, ako ju urobiť šťastnou, vystavuje ju pokušeniu hľadať šťastie u niekoho iného. Nedokáže k nej preniknúť, a tak si Emma žije svoj život ako jeden veľký sen. Bovaryovci v konfrontácii so zlyhaním ďalších aktérov príbehu, v konfrontácii s prízemnou priemernosťou svojho okolia sú nepochybne dvojicou najviac hodnou našej pozornosti. V ich prípade sa totiž výstižne, hoci bolestne zosobňujú v širších súvislostiach dilemy rodinných modelov dnešnej západnej civilizácie.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s prestávkou

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 10. mája 2017 v Sále činohry, nová budova SND

 

 

Inscenačný tím

Dramatizácia Iva Klestilová
Scéna a kostýmy Eva Kudláčová-Rácová
Svetelný dizajn Robert Polák

Obsadenie

Emma Bovary Táňa Pauhofová
Charles Bovary Ľuboš Kostelný
Rodolphe Boulanger Tomáš Maštalír
Leon Dupuis Alexander Bárta
Lheureux Robert Roth
Lefrancoisová Jana Oľhová
Felicite Ivana Kuxová Ivana Kubáčková (ako hosť)
Justin Michal Režný (ako hosť)
Zbor Jakub Abrahám (ako hosť) Linda Gallová (ako hosť) Alan Weissabel (ako hosť) Claudia Pittnerová (ako hosť) Tomáš Zárecký (ako hosť)