Buddenbrookovci

Buddenbrookovci

činohra

Dramatizovaná sága rozpadu jednej prosperujúcej západoeurópskej rodiny autora oceneného Nobelovou cenou.

nová budova SND, Sála činohry
5. 4. 2014 6. 4. 2014

Buddenbrookovci alebo úpadok rodiny – tak znie celý názov slávneho románu Thomasa Manna z roku 1901, za ktorý mu bola udelená Nobelova cena za literatúru. S odstupom času vidno, že Mann nenapísal iba „sólo“ príbeh jednej rodiny; jej úpadok je obrazom úpadku spoločnosti – mesta, krajiny a možno aj celého sveta – a nie je iba výsledkom individuálnej neschopnosti predstaviteľov jednotlivých generácií vyrovnať sa s požiadavkami doby, prípadne s dôsledkom ich umeleckých sklonov. V diele sa zdanlivo hovorí o tom, že obchodnícka rodina Buddenbrookovcov z Lübecku musela zaniknúť a dostať sa do krachu, či už zo stránky materiálnej, alebo osobnej, preto, lebo jej členovia neboli schopní odolať tlaku meniacich sa pomerov.

Reprezentanti mladších generácií, najmä tretej, už nemajú síl napodobniť vitalitu starého otca, zakladateľa bohatstva a vplyvu rodiny, hoci v podmienkach zostreného konkurenčného boja by potrebovali oveľa viac dravosti a životnej energie. Duch aristokratizmu starých čias tu prehráva boj o prežitie s novým, materialistickým a prízemným myslením.

Inscenácia obsahuje expresívne výrazy a scény, nie je vhodná pre deti do 15, resp. 18 rokov.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 20 minút s prestávkou

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 11. marca 2016 v Sále činohry, nová budova SND