Piková dáma

Piotr Iľjič Čajkovskij

Piková dáma

opera

Opera v troch dejstvách v ruskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
23. 5. 2014 25. 5. 2014

Piotr Iľjič Čajkovskij, podobne ako vo svojej opere Eugen Onegin, ostal aj v tomto diele verný Puškinovi a jeho literárnemu odkazu. No nie sentimentálnym romantickým zobrazením veľkej lásky, ale neľútostnou kritikou cárizmu a jeho spoločenských deformácií. Mať peniaze, bohatstvo, a tým si získať vysoké postavenie je pokušením, ktorému hlavný hrdina opery, Hermann, nedokáže odolať. Postupne upadá do stavu, v ktorom sa už neštíti ničoho – len aby vytúžené peniaze získal! Hazarduje nielen s vlastnou existenciou, ale jeho konanie mení v ruiny aj životy iných.

Čajkovskij sa nám v tomto diele predstavuje ako vynikajúci dramatik: do typicky romantického deja, poznačeného stopou mystickej tajuplnosti, vnáša pregnantný prienik do psychológie postáv. Vytvára tak obraz, na ktorý možno nazerať z dvoch polôh: ako na veľkoryso koncipovanú fresku romantickej osudovosti – alebo ako na pozoruhodnú, prenikavú štúdiu ľudských duší. Hazard vo svojej vyhranenej podobe sa napokon vždy bytostne a tragicky dotkne tých, ktorí si ho zvolili ako spôsob prístupu k vlastnému životu. Téma stále aktuálna.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 20 minút s dvoma prestávkami

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 10.6.2016


 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr (ako hosť)
Dramaturgia
Zbormajster Pavel Procházka