La clemenza di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart

La clemenza di Tito

opera

Opera seria v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

historická budova SND
21. 3. 2014 22. 3. 2014

Predposledná Mozartova opera vznikla na objednávku pri príležitosti korunovácie cisára Leopolda II. v Prahe v roku 1791. Objednávateľ – české stavy si týmto dielom chceli nakloniť nového habsburského panovníkova, ktorý sa mal v opernom zrkadle spoznať v osvietensky idealizovanej podobe rímskeho cisára Tita Vespasiana. Mozart však vytvoril dielo, ktoré išlo ďaleko za rámec politickej objednávky, dielo plné vášne a emócií, dielo o úkladoch, túžbe po moci, pomste, ale i o láske a odpustení. Titus je mozartosvkou víziou lepšieho sveta, sveta, kde vládne priateľstvo, empatia, láska a porozumenie, kde sa medziľudské vzťahy nezakladajú na apriórnom statuse a morálka nepodriaďuje spoločenskej hierarchii. Samotný človek a jeho etický prienik v spoločnosti, jeho rozmer v medziľudských vzťahoch, je základným vzorcom filozofie života.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 35 minút s prestávkou