Ilúzie

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

činohra

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND.

nová budova SND, Štúdio
23. 1. 2014 24. 1. 2014

Plán predstavení

Piatok 27. 5. 2022
19:00 h 20:30 h
V predaji
Nedeľa 5. 6. 2022
19:00 h 20:30 h
V predaji
Utorok 14. 6. 2022
19:00 h 20:30 h
V predaji

Dramatik, herec, divadelný a filmový režisér, jeden z najvýraznejších a najzaujímavejších zjavov na súčasnej ruskej i medzinárodnej scéne ponúka ďalšiu zo svojich skvelých hier (na Slovensku známy titulmi Kyslík, Júl, Sny). Tentoraz sa vo svojej horko-smiešnej komornej dráme Ilúzie snaží rozlúsknuť oriešok, v ktorom sa skrýva intímny vesmír dvoch manželských párov. Na sklonku života bilancujú, komentujú, spovedajú sa jeden druhému a najavo vychádza nejedno prekvapenie... Vynára sa nejedna otázka: má láska zmysel, iba keď je obojstranná? Je opakom ilúzie lož alebo pravda? Čo vlastne predstavuje esenciu našich reálnych životov a vzťahov? Prežité, chcené, obetované alebo ukryté v duši ako tajomstvo pravého poznania a premeškaných príležitostí? Potrebujeme pevný bod v chaose premenlivosti a hodnotových neistôt? Irónia strieda dramatické výpovede, dynamický sled adresných monológov osvetľuje vecnosť originálneho rozprávania príbehov, ktoré sa varírujú z rôznych uhlov. Autentické, hlboké a bystré mapovanie životných letov a pádov pred opustením Mliečnej cesty... Jedinečný pokus o definíciu nedefinovateľných vzorcov osudov je fantastickou príležitosťou pre skvelých hercov a otvorených, hĺbavých divákov.

VIDEO:


 

 

 
 

Inscenačný tím

Obsadenie