Ľubica Krénová a jej hostia Emil Horváth a Alexander Bárta

Ľubica Krénová a jej hostia Emil Horváth a Alexander Bárta

činohra

nová budova SND, Modrý salón

PREZENTUJEME
Divadelné rozhovory teatrologičky Ľubice Krénovej s našimi hereckými osobnosťami, počas ktorých môžete naživo a zblízka odhaliť tajomstvo ich hereckej a tvorivej práce.

Emil Horváth a Alexander Bárta – muži povestní pozorným správaním sa k ženám. Dnes hereckí kolegovia, ale do roku 2000 bol Emil Horváth ročníkovým pedagógom Alexandra Bártu na Vysokej škole múzických umení. Patrí tiež zdvorilé vystupovanie voči kolegom do osnov štúdia herectva? Ako sa vôbec odovzdávajú herecké skúsenosti a ako sa to podarilo E. Horváthovi v prípade A. Bártu? Ísť do Slovenského národného divadla bezprostredne po skončení štúdia, alebo sa najskôr "rozohrať" v mimobratislavských divadlách? Ktorá z ciest je ťažšia a ktorá správnejšia? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa dozviete na osobnom stretnutí s oboma hercami. Nestáva sa navyše často, aby pedagóg a jeho žiak – každý vo svojej dobe – boli ideálnymi predstaviteľmi rovnakých postáv. Emil Horváth a Alexander Bárta sa s divákmi môžu podeliť aj o takéto herecké skúsenosti – so zamilovaným a revoltujúcim Ferdinandom z odlišných inscenácií Úkladov a lásky i s márne bojujúcim Tuzembachom o ľudské šťastie v inscenáciách Troch sestier. Donedávna dokonca stvárňovali postavy otca a syna v inscenácii Oblaky, navyše v paradoxnej situácii, keď sa výchova vymkne z rúk a otcovské dobro sa prevráti v synovské zlo... E. Horváth je však pre A. Bártu nielen častým hereckým kolegom, ale aj režisérom viacerých inscenácií, v ktorých účinkuje.
Pripravuje a moderuje: Ľubica Krénová


VIDEO: