OFF–BEAT LIVE

OFF–BEAT LIVE

balet

Súčasný tanec v SND

nová budova SND, Štúdio

Koncept, choreografia, interpretácia: Milan Tomášik
Dramaturgia: Samo Gosarič
Hudba: Janez Krstnik Dolar, Sašo Kalan
Svetelný dizajn: Luka Curk
Scénografia a kostýmy: Jasna Vastl
Muzikologický konzultant: Lidija Podlesnik Tomášiková
Expert pre historický tanec: Lieven Baert
Produkcia: Múzeum Ľubľana, Philéas Production (Belgicko), Divadlo tanca Ľubľana

„Do tela, ktoré sa harmonicky vyvíja a dosiahne svoj najvyšší stupeň energie, vstupuje duša tanca. Pre gymnastu je pohyb a kultúra tela cieľom samým osebe, no pre tanečníka sú len prostriedkom.“  - Isadora Duncanová

V predstavení OFF-BEAT-LIVE skúma interpret blízky vzťah hudby a tanca v baroku pohľadom súčasného tanečníka. Kontakt dychu a hudobného rytmu, impulzy pohybu súčasného tanečníka vychádzajúce z barokovej hudby, dialóg s koreňmi súčasného tanca. Milan Tomášik sleduje vzťah súčasného tanca k rytmu, vzťahujúc svoj nádych a výdych ku kódovanej rytmickej štruktúre barokovej hudby. Simultánne sa pohybuje medzi vonkajšími vplyvmi histórie tanca a vnútornou koncentráciou tanečníka. Umelec sa tak snaží objaviť fyzický potenciál, ktorý by umožnil hýbajúcemu sa telu vykročiť zo známych tanečných techník a spoločenských predstáv o tele.

Predstavenie je po prvýkrát s hudbou naživo v interpretácii mladých hudobníkov zoskupenia Cuore Barocco.

Cuore Barocco je nezávislé zoskupenie hudobníkov, ktorí sa venujú interpretácii hudby renesancie, baroka a klasicizmu. Používajú repliky dobových nástrojov, dobové ladenia, pôvodné vydania nôt a najmä sa vzdelávajú z dobových zdrojov (traktáty, manuskripty) ale i súčasných zdrojov (muzikologické výskumy a štúdie dobových interpretačných zvyklostí).

Dĺžka predstavenia: 1 hodina bez prestávky

Ceny vstupeniek: 10 €