VESELOSTI MINULOSTI

VESELOSTI MINULOSTI

balet

Pôvodná tanečná hra. Hosťovanie Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica v rámci festivalu Eurokontext.sk

nová budova SND, Štúdio

Autorka hudby: Katarína Máliková
Choreografia: Milan Tomášik
Hudba, realizácia nahrávky: Katarína Máliková
Kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
Svetelný dizajn: Ján Čief

Dva svety, ktoré sa spájajú v rekonštrukcii minulého a údernosti súčasného tanca, v oboch však dominuje priestorová dynamika a radosť z tancovania. Podnetom predstavenia je inšpirácia anglickým renesančným tancom zo 17. storočia Parson’s Farewell. Elementy, ktoré spájajú pôvodnú a novú verziu tanca Parson’s Farewell, je priestorová dynamika a radosť z tancovania. Súčasnosť je v predstavení charakterizovaná unikátnou pohybovo-zvukovou matricou. Ide o údery jednotlivých častí tela o zem, v opakovanom časovom intervale, kde každý tanečník má svoju pohybovú a teda aj zvučnú štruktúru, ktorú nasleduje. Ďalším elementom predstavenia je tanec na ticho, počas ktorého tanečníci v nízkych plazivých polohách vytvoria unikátnu pohybovo-zvukovú matricu. V postupnom gradovaní a multiplikovaní tanečníkov sa vytvára komplexná vizuálno-auditívna scéna, kde na prvý pohľad nie je zrejmé či je to zvuk, ktorý ovplyvňuje pohyb, alebo naopak. Ako celok, výsledkom tejto časti je symfónia pohybujúcich sa tiel, v presnom čase a danom priestore na javisku.

Účinkujú: Tibor Trulik, Lenka Rajchmanová, Marie Knapová, Denisa Benčaťová, Jakub Jeňo

Dĺžka trvania predstavenia: 55 minút bez prestávky

Ceny vstupeniek: 10 €, pre študentov, dôchodcov, ZŤP 50 %