Angelika

Eugen SuchoňRudolf PepuchaMauro de Candia

Angelika

balet

Prvý slovenský balet z roku 1926

historická budova SND
27. 9. 2014 28. 9. 2014

Angelika je prvým slovenským baletom z pera skladateľa Eugena Suchoňa (1908 – 1993), jedného zo zakladateľov slovenskej hudobnej moderny. Napísal ho ako sedemnásťročný žiak Hudobnej školy pre svoj salónny orchester. Dielo, v ktorom dominuje Suchoňova mladícka harmonická jasnosť a melodická sviežosť, sa našlo v pozostalosti hudobného skladateľa spolu s ďalšími skladbami z jeho predopusového obdobia. Mauro di Candia, autor choreografie a réžie prvého inscenovania Suchoňovho diela, predstavil svoj inscenačný koncept baletu Angelika ako originálny, precízny a čistý baletný tvar v rámci súčasnej choreografickej reči, snúbiacej sa s hudobnými prvkami Suchoňovej melodickej partitúry.

Balet Angelika získal v roku 2015 Cenu ministra kultúry za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca a umelecký počin – uvedenie svetovej premiéry historicky prvého slovenského baletu.

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

Inscenačný tím

Hudobná predloha Eugen Suchoň
Hudobné spracovanie Rudolf Pepucha
Hudobné naštudovanie Marián Lejava
Choreografia a réžia Mauro de Candia
Kostýmy a svetelný dizajn Mauro de Candia
Baletný majster - repetítor Mária Kupcová