Romeo a Júlia

Romeo a Júlia

opera

Drame lyrique v piatich dejstvách s prológom vo francúzskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
6. 3. 2015 8. 3. 2015

Vytvoriť novú operu ako dielo rovnocenné shakespearovskej dráme, to sa v histórii podarilo len výnimočne. Géniovi Verdimu k jeho vlastnej spokojnosti až posledných dvoch stareckých dielach Falstaff a Otello. Francúzski operní skladatelia však vnímali podobné výzvy vyrovnať sa literárno-dramatickým kvalitám veľkých predlôh inak: viac než o bezprostrednú dramatickosť a vernosť či komplexnosť spracovania im išlo o štýl a o ducha hudobného zobrazenia príbehu. A o to, aby hudba svojim najvlastnejším spôsobom, melódiou a formou sui generis vypovedala podstatu zobrazovaného, pričom príklon k výpravnosti divadelného predstavenia bol priam národným rysom divadelnej estetiky. Charles Gounod, jeden z najúspešnejších francúzskych autorov, to všetko dokumentoval v oboch svojich najväčších dielach: vo Faustovi a Margaréte podľa Goetheho literárnej predlohy i v Romeovi a Júlii podľa alžbetínskeho majstra. Melodická a harmonická krása a emocionálna intenzita sú najsilnejšími argumentmi jeho hudobného pretlmočenia shakespearovského príbehu. Na opernom javisku SND v tomto titule debutoval režisér slovinsko-španielskeho pôvodu Diego De Brea, ktorý priniesol prienik do hlbších sfér hudby a jej literárno-dramatických kontextov, scénickú imaginatívnosť, ale tiež vygradovaný výraz hereckých výkonov. Hudobne dielo naštudoval hlavný dirigent Opery SND Rastislav Štúr.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s jednou prestávkou

 

Foto: Jozef Barinka (2015)

 
Eva Hornyáková (Júlia)
Ján Galla (Otec Laurent), Eva Hornyáková (Júlia), Kyungho Kim (Romeo)
Ľubica Vargicová (Júlia)
Maxim Kutsenko (Tybalt), Daniel Čapkovič (Mercutio)
Scéna    
Scéna    
Scéna    
Scéna