Bačova žena

Ivan Stodola

Bačova žena

činohra

Silný príbeh o žene, milujúcej matke, ktorá sa bez vlastnej viny ocitla v zúfalom rozpoložení. Medzi dvomi nezmieriteľnými mužmi si vybrala vernosť sebe...

nová budova SND, Štúdio
28. 3. 2015 29. 3. 2015

Skvelý, rozhľadený dramatik, spisovateľ a významný lekár reformátor pochádzal z mimoriadneho, národne uvedomelého rodu Stodolovcov. Patrili doň vzdelanci, priekopnícki vedci, advokáti a milovníci divadelného umenia. Bačova žena je dielo, ktoré nepochybne patrí medzi konštantné a najväčšie hodnoty slovenskej dramatiky. V Slovenskom národnom divadle sme ju prvý raz hrali v roku 1928, rok po jej napísaní, a odvtedy neschádza zo slovenských ochotníckych a profesionálnych javísk. Inscenačná tradícia tohto slávneho titulu mapuje vývoj slovenského divadla v jeho rôznorodých podobách. Dokonale koncentrovaná tragédia inšpiruje generácie divadelníkov a privádza k zaujímavým inscenáciám, od sociálne baladických tónov s etnografickým dôrazom až po symbolisticky čisté, esteticky číre zdôrazňovanie psychologicko-tematických vrstiev hry. Silný príbeh o žene, milujúcej matke, ktorá sa bez vlastnej viny ocitla v zúfalom rozpoložení. Medzi dvomi nezmieriteľnými mužmi si vybrala vernosť sebe... Bačova žena – univerzálne morálne dilemy a neriešiteľné otázky. Potenciál dramatickej predlohy je stále potenciálom možného objavu pre širší európsky kultúrny priestor.

VIDEO:

 

Inscenačný tím

Obsadenie

Bača Ondrej Ján Koleník (ako hosť)
Bača Mišo Alexander Bárta
Starý bača Mrnčo Dušan Jamrich
Svätojurský Ján Gallovič
Bača Martin vo videonahrávke Daniel Fischer
Ondrejko vo videonahrávke Alex Bašnár (ako hosť)
Miško vo videonahrávke Dominik Martin Bičkoš (ako hosť)
Čeľaď vo videonahrávke Adriana Janovíčková (ako hosť) Peter Kaša (ako hosť) Vladimíra Krutková (ako hosť) Erik Voltemar (ako hosť) Igor Malinovský (ako hosť) Paulína Šebestová (ako hosť) Jaroslava Janišová (ako hosť)