Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

činohra

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody.

nová budova SND, Sála činohry
11. 4. 2015 12. 4. 2015

Plán predstavení

Piatok 30. 9. 2022
19:00 h 21:50 h
V predaji

Palárikove svetlé veselohry, nepochybne oveľa viac ako jeho knižné a zabudnuté romantizujúce historické drámy, oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk poháňané smiechovou silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie. Palárik v tom rozpor nevidel, jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučená žánrom svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti... národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej. Nehanbí sa za svoj idealizmus, naivná idyla je u neho čírou radosťou. Palárik propaguje ideály prirodzenosti v protiklade k štylizovanej, smiešnej vyumelkovanosti. Skostnatenosť, nadutosť a stereotypy sú smiešne, ale zmena je možná, ak podľahneme čaru vývoja, harmónie a ústretovej komunikácie. Zmierenie nie je iba podaním si rúk znepriatelených strán, ale aj poznaním, zmierením sa so svojimi vlastnými predsudkami. Tak sa určite pohneme skôr a lepším smerom, ako keď budeme bedákať, konštruovať konšpiračné teórie, obviňovať a útočiť. Dobrodružstvom nie je iba dnes také aktuálne, pikantné skrývanie vlastnej identity pri hrách lásky, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa môže po mnohých „trapasoch“, trápnostiach a trápeniach napokon dobre skončiť. Nie iba v komédii, ale aj v živote, v ktorom to, že sme individuálne aj kolektívne „iní“, môže byť príťažlivou šancou. Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie! Egészégedre!


LUK.DANCE, s. r. o.
Agentura LUK. dance, s. r. o. pôsobí na umeleckom trhu už od roku 2010. Od svojho založenia ponúka divadlám a rôznym umeleckým projektom či reklamným agentúram profesionálnych tanečníkov. Garantuje kvalitu, spoľahlivosť a kompletne zabezpečenie všetkých služieb a činnosti, ktoré súvisia s organizáciou tanečnej zložky. Tanečníci agentúry LUK.dance, s. r. o. sú prvotriednymi umelcami v tanečnej branži nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

CIMBALOVÁ ĽUDOVÁ HUDBA MAROŠA MIKUŠA
Kolektív mladých, dobre naladených ľudí, ktorých spája radosť z hudby a láska k slovenskému folklóru. Kolektív vznikol v roku 2006 a odvtedy sa snaží potešiť
a baviť divákov v rôznych predstaveniach a na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. 
 

VIDEO:
 

 

Inscenačný tím

Obsadenie

Grófka Elisa Hrabovská Petra Vajdová
Miluša, jeho dcéra Dominika Kavaschová
Barón Kostrovický František Kovár
Ľudovít, jeho syn Milan Ondrík
Rohoň, zememerač Dano Heriban (ako hosť)
Capková, grófkina komorná Jana Oľhová
Suchay, grófkin úradník Vladimír Obšil
Pišta, husár baróna Kostrovického Richard Autner Tomáš Turek (ako hosť)
Ženci a žnice Barbora Andrešičová Jana Labajová (ako hosť) Barbora Drozdová (ako hosť) Viktória Predanociová (ako hosť) Martin Ďurkáč (ako hosť) Michal Koleják (ako hosť) Tomáš Magát (ako hosť) Pavol Šimun (ako hosť) Dávid Uzsák (ako hosť) Juliána Oľhová (ako hosť)
Spoluúčinkujú tanečníci LUK.dance