Kráľ Teodor v Benátkach

Kráľ Teodor v Benátkach

opera

Heroicko-komická dráma v dvoch dejstvách v spracovaní Hansa Wernera Henzeho v talianskom jazyku

historická budova SND
24. 6. 2015

Pred časom sa vedenie Opery SND rozhodlo ponúknuť návštevníkom divadla nový formát: operné štúdio. To vytvára platformu na  doplnenie, obohatenie, rozvinutie našej ponuky pripravovaných inscenácií o produkcie, v ktorých sa uplatnia mladí tvorcovia. Tento projekt je teda zacielený na perspektívnych umelcov: spevákov, inštrumentalistov, ale aj inscenátorov, ktorým poskytuje príležitosť získavať cenné profesionálne skúsenosti a umožňuje im upozorniť na seba verejnosť. Podobný priestor dávajú mladým mnohé operné domy po celom svete. Pilotný ročník v sezóne 2014/2015 sme otvorili dielom Kráľ Teodor v Benátkach. O obsadenie do inscenácie mohli súťažiť rovnako študenti slovenských vyšších umeleckých škôl, ako aj absolventi, stojaci na začiatku svojej profesionálnej kariéry. Celkom symbolicky, reflektujúc staršiu opernú históriu Bratislavy, smerovala dramaturgická voľba titulu práve k tomuto dielu talianskeho klasicistického autora Giovanniho Paisiella. Jeho vtipná a invenčná, i z dnešného pohľadu spoločensky pichľavá komédia Kráľ Teodor v Benátkach je dielom, s ktorým sa bezprostredne spájali začiatky verejného operného života Bratislavy. Operná spoločnosť grófa Erdödiho (ako najvýznamnejšia z prvých stálych a širšej verejnosti prístupných operných scén v Bratislave) ju totiž uviedla v roku 1785, krátko po jej viedenskej svetovej premiére, ako svoje inauguračné predstavenie. Minuloročnú premiéru malo dielo v historickej budove SND v dramaturgicky a inštrumentačne inovovanej verzii, ktorej autorom je jedna z veľkých osobností opery 20. storočia, Hans Werner Henze.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 15 minút s prestávkou