Šperky Madony

Šperky Madony

opera

nová budova SND, Sála opery a baletu
29. 5. 2015 30. 5. 2015

To, čo sa pri posudzovaní kvalít operných diel často uvádza ako spravodlivý súd času, ktorý preoseje dedičstvo minulosti, objektívne oddelí cennejšie od menej hodnotného a prisúdi umeleckej kvalite permanentnú prítomnosť v kultúrnom živote doby, nie je v skutočnosti vždy garantom umeleckej pravdy. Príklon k tomu či onomu skladateľovi alebo dielu je vždy tak trochu závislý i na dobových trendoch či jedinečnej atmosfére epochy, ktorá má svoje estetické preferencie. Takto sme pred nie tak dlhým časom opäť objavili v koncertných sieňach podceňovaného Mahlera, v hudobnom divadle zabudnutého Vivaldiho či vážne diela komediálnych špecialistov Rossiniho a Donizettiho. I v prípade nemecko-talianskeho skladateľa z prelomu 19. a 20. storočia Ermanna Wolfa-Ferrariho máme čo v našich priestorovo-časových zakriveniach naprávať. Až donedávna to bolo len zopár diel, zásluhou ktorých neostal len kapitolou v učebniciach hudobných dejín: v opere predovšetkým jednoaktovka Zuzankino tajomstvo a komédia Štyria grobiani. Malým príspevkom k rozšíreniu nášho pohľadu a k znovuobjaveniu tohto pozoruhodného autora je predstavenie jeho diela I gioielli della Madonna (Šperky Madony), ktoré je originálnou adaptáciou žánru postromantickej veristickej drámy. Atmosférou talianskeho juhu presiaknutý a skutočnými udalosťami inšpirovaný príbeh je pretavený do bohatej, farbistej a emóciami nabitej partitúry, ktorá sľubuje strhujúci operný zážitok. Titul naštudoval hudobný riaditeľ Opery SND Friedrich Haider, ktorý sa propagácii diela Ermana Wolfa-Ferrariho systematicky venuje už dlhší čas a je medzinárodne uznávaným odborníkom na jeho tvorbu.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s jednou prestávkou