John

John

činohra

Priamy prenos v rámci cyklu National Theatre Live

Koprodukcia s DV8 Physical Theatre

Medzinárodne preslávená nová produkcia John od DV8 Physical Theatre autenticky opisuje reálne životné príbehy. Na vytvorenie intenzívneho divadelného zážitku, ktorý vás nenechá ľahostajnými, kombinuje pohyb a hovorené slovo.

Umelecký riaditeľ DV8, Lloyd Newson, robil spočiatku otvorené rozhovory o láske a sexe. Rozprával sa s viac ako 50 mužmi a jedným z nich bol John.

A tu sa vynoril príbeh, ktorý je zároveň mimoriadny aj dojemný. Roky kriminality, užívania drog a bojovania o prežitie doviedli Johna k hľadaniu, v ktorom sa jeho životná dráha stretáva s inými na neočakávanom a najmä neznámom mieste.

JOHN obsahuje témy pre dospelých, tvrdý slovník a nahotu.
Prístupné od 18 rokov.

VIDEO: