Fidelio

Ludwig van Beethoven

Fidelio

opera

Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
8. 4. 2016 10. 4. 2016

Beethovenov Fidelio je klenotom opernej literatúry, unikátnym výtvorom geniálneho skladateľa. Prvá verzia opery mala premiéru v roku 1805, jej definitívna podoba uzrela svetlo sveta o deväť rokov neskôr. Príbeh odvážnej Leonory, ktorá sa púšťa do boja so zlom, aby zachránila svojho neprávom väzneného manžela, je oslavou lásky a zároveň vykreslením prudkej zrážky idealizmu s realitou. Dielo vyznieva ako plamenný politický manifest. Beethoven sa v ňom mohutnou silou svojej hudby zastáva trpiacich a utláčaných. Stavia sa proti manipulátorom a cynikom, pre ktorých je morálka či úcta k človeku len prázdnou frázou a ktorí rozširujú svoju moc, aby si mohli podrobiť druhých a zneužiť ich na svoj prospech. V tomto zmysle posolstvo jedinej opery Ludwiga van Beethovena ani po dvesto rokoch neprestáva byť aktuálne.

Opera je naštudovaná v nemeckom jazyku.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s jednou prestávkou

 

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie János Kovács
Réžia
Kostýmy Marija Havran
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Don Fernando František Ďuriač (ako hosť) Boris Prýgl (ako hosť) Peter Mikuláš (ako hosť)
Don Pizarro Ján Ďurčo
Florestan Jan Vacík
Rocco Jozef Benci (ako hosť) Jiří Sulženko
Druhý väzeň Roman Krško (ako hosť) Martin Smolnický