Fidelio

Ludwig van Beethoven

Fidelio

opera

Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
8. 4. 2016 10. 4. 2016

Beethovenov Fidelio je klenotom opernej literatúry, unikátnym výtvorom geniálneho skladateľa. Prvá verzia opery mala premiéru v roku 1805, jej definitívna podoba uzrela svetlo sveta o deväť rokov neskôr. Príbeh odvážnej Leonory, ktorá sa púšťa do boja so zlom, aby zachránila svojho neprávom väzneného manžela, je oslavou lásky a zároveň vykreslením prudkej zrážky idealizmu s realitou. Dielo vyznieva ako plamenný politický manifest. Beethoven sa v ňom mohutnou silou svojej hudby zastáva trpiacich a utláčaných. Stavia sa proti manipulátorom a cynikom, pre ktorých je morálka či úcta k človeku len prázdnou frázou a ktorí rozširujú svoju moc, aby si mohli podrobiť druhých a zneužiť ich na svoj prospech. V tomto zmysle posolstvo jedinej opery Ludwiga van Beethovena ani po dvesto rokoch neprestáva byť aktuálne.

Opera je naštudovaná v nemeckom jazyku.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s jednou prestávkou

 

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie János Kovács
Réžia
Kostýmy Marija Havran
Zbormajster Pavel Procházka