Večer francúzskej ľúbostnej poézie

Večer francúzskej ľúbostnej poézie

činohra

nová budova SND, Modrý salón

Podoby lásky v najkrajších textoch klasickej i súčasnej francúzskej poézie. Mesto slobody a jeho drobné príbehy lások, ale i rozchodov. Paríž a jeho básnici, sochári, herci, skladatelia, verklikári a ich múzy. Ján Gallovič spolu so svojimi študentmi herectva tretieho ročníka pripravil šansónovo-poetický večer, divadlo poézie o podobách vzťahu muža a ženy. Vedľa trubadúrskej poézie sa objavia básne súčasných autorov, prekliatych básnikov v dramatickej kompozícii. Týmto svetom vzťahov nás prevedie večný verklikár svojimi piesňami.

Účinkujú: Ján Gallovič, študenti herectva, 3. ročník
Koncept, scenár a réžia: Ján Gallovič