Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

Giacomo Puccini

Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

opera

Troch operných jednoaktovky v talianskom jazykov

historická budova SND
17. 2. 2017 19. 2. 2017

Jednoaktové opery sa neraz ocitajú až „v druhom slede“ nášho záujmu. Veď menší časový pôdorys, ktorý majú k dispozícii, sa môže stať dôvodom, že v diele sa nerozohrá dramatický príbeh závažnejšieho rozsahu a posolstva. A navyše: kratšie opery treba navzájom spájať, aby spolu vytvorili celý operný večer. To však nie je jednoduché, keďže naturel každého diela, jeho obsah či hudobný štýl je celkom špecifický a spojenie dvoch či viacerých opier v jednom večere sa tak môže stať skôr kontraproduktívnym. Našťastie však existujú aj výnimky: takou je napríklad „súrodenecký vzťah“ Mascagniho Sedliackej cti a Leoncavallových Komediantov (ktorí majú síce dejstvá dve, ale nie celovečerný rozsah), teda diel, ktoré sa bežne premiérujú a uvádzajú spoločne. A ďalšou z výnimiek je práve trojica Pucciniho jednoaktových opier, vytvárajúcich Triptych. Spája ich navzájom Pucciniho nezameniteľný veristický kompozičný jazyk, autorova neomylná hudobno-dramatická intuícia. Práve vďaka nej všetky predlohy, ktorými sa inšpiroval, získavajú hlbší zmysel, stojaci na fenomenálnej hudobnej reflexii charakterov postáv a vzťahov medzi nimi. K tomu všetkému sa pridáva aj osviežujúci žánrový kontrast medzi týmito dielami: veď ak nás prvé z nich, Plášť, uvádza do sveta chudobných lodníkov na parížskej Seine – a rozohráva tragický príbeh surovej vraždy zo žiarlivosti, druhé (Sestra Angelika) diváka vedie medzi múry kláštornej klauzúry, v ktorej vo svojom vnútri zápasí s osudom mladá šľachtičná, matka nemanželského dieťaťa. A napokon tretie z diel, Gianni Schicchi, je komickým príbehom o zomierajúcom zámožnom pánovi, okolo ktorého sa roztočí vír dedičstva zažiadaných príbuzných.

Inscenácie hudobné naštuduje hlavný dirigent Opery SND Rastislav Štúr, inscenačne ich stvárni vynikajúci činoherný režisér Roman Polák.

Inscenáciu sme pripravili v koprodukcii s Operou Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave.

VIDEO:

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND ŠÚ tak zníženou viditeľnosťou. Tajte skutocnostou zodpovedia hľa cena Vstupenky, Preto nie je možnosť Vrátenie vstupného v pripade reklamáciám tajte skutocnostou zákazníkom.

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr (ako hosť)
Dirigent Rastislav Štúr (ako hosť) Martin Leginus
Réžia Roman Polák
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Talpa Ján Ďurčo Roman Krško (ako hosť)
Tinca Ján Babjak Martin Gyimesi (ako hosť)
Predavač piesní Jozef Kundlák Ivan Ožvát
Kňažná Jitka Sapara Fischerová (ako hosť) Denisa Šlepkovská (ako hosť)
Učiteľka noviciek Andrea Hulecová
Sestra Osmina Daria Ďurišová
Sestra ošetrovateľka Miriam Maťašová Eva Šeniglová
Gianni Schicchi Gustáv Beláček (ako hosť) Ján Ďurčo
Zita Jitka Sapara Fischerová (ako hosť) Denisa Šlepkovská (ako hosť)
Betto Juraj Peter Boris Prýgl (ako hosť)
Simone Ján Galla (ako hosť) Martin Malachovský
Gherardo Ján Babjak Martin Gyimesi (ako hosť)
Marco Roman Krško (ako hosť) Marek Pobuda
Majster Spinelloccio Martin Malachovský Tomáš Šelc
Amantio di Nicolao Mikuláš Doboš Tomáš Šelc
Pinellino Daniel Hlásny