Arsilda

Antonio Vivaldi

Arsilda

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
9. 3. 2017

Inscenácia získala ocenenie Dosky 2017 v kategóriách: Najlepšia inscenácia, Najlepšia réžia (David Radok), Najlepšia scénografia (David Radok), Najlepší kostým (Zuzana Ježková) a Mimoriadny počin v oblasti operného divadla.

Projekt realizovaný v spolupráci Opery SND s festivalom Dni starej hudby, so spoločnosťou Gesamtkunstwerk a s divadlami Grand Theatre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Opéra de Lille a Theatre de Caen.

Premiéra novej inscenácie opery Arsilda od talianskeho barokového génia Antonia Vivaldiho je osobitným projektom, na ktorom spolupracuje Slovenské národné divadlo s viacerými zahraničnými divadlami, s Grand Theatre de Luxembourg, s Opéra Royal de Versailles, Opéra de Lille a Théâtre de Caen. Uvedie ho zároveň v spolupráci s festivalom Dni starej hudby ako jeho súčasť v mimoriadnom termíne. Svojím významom inscenácia výrazne presahuje užší rámec pôsobnosti našej prvej opernej scény, keďže ide o prvé scénické predvedenie barokového hudobno-dramatického diela s orchestrom hrajúcim na replikách starých hudobných nástrojov a so sólistami špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby na Slovensku vôbec. Výnimočnosť dodáva projektu i skutočnosť, že ide o novodobú svetovú premiéru majstrovskej Vivaldiho opery, ponúkajúcu dielo navyše v jej pôvodnej, nikdy neuvedenej podobe.

Opera v troch dejstvách Arsilda patrí do prvej etapy opernej tvorby Antonia Vivaldiho, ktorý ako zrelý hudobník a skladateľ vstúpil na pôdu operného divadla vyzbrojený veľmi originálnym hudobným jazykom, nanajvýš slobodne a smelo zaobchádzajúc so žánrovými dobovými konvenciami. Jeho jazyk sa vyznačuje okrem príznačnej invencie a majstrovskej kompozičnej techniky i nezvyčajnou pestrosťou hudobných obrazov a inšpirácií. V spojení s osobitým libretom Domenica Lalliho vytvoril vo svojej Arsilde fascinujúci artefakt jedinečným spôsobom zrkadliaci posledný veľký záchvev veľkej éry kultúrnej a spoločenskej dominancie Benátok.

Po premiérovom uvedení diela v Opere SND sa inscenácia Vivaldiho opery v rovnakom interpretačnom obsadení vydá na cestu po viacerých európskych operných domoch, predovšetkým tých, ktoré sa podieľali na jej vzniku, aby sa napokon opäť vrátila na prvú slovenskú opernú scénu. V obnovenom naštudovaní ako súčasť repertoáru sezóny sa tu stane exkluzívnou platformou prezentácie domáceho zázemia poučenej interpretácie starej hudby.

Projekt realizovaný v spolupráci Opery SND s festivalom Dni starej hudby a s divadlami Grand Theatre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Opéra de Lille, Theatre de Caen a i.

Inscenačný tím

Dirigent Václav Luks
Réžia David Radok
Choreografia Andrea Miltnerová