Židovka

Jacques Fromental Halévy

Židovka

opera

Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
7. 4. 2017 9. 4. 2017

Halévyho Židovka nadväzuje na najlepšie tradície veľkej francúzskej opery a skladateľ ju vytvoril na libreto vynikajúceho francúzskeho dramatika Eugéna Scriba, ktorý bol autorom textových predlôh mnohých iných veľkých diel svetoznámych autorov Meyerbeera, Aubera, Belliniho, Rossiniho či Verdiho. Do popredia vystupuje v opere reliéf emotívne silného individuálneho príbehu, mileneckého vzťahu kresťana Leopolda so Židovkou Ráchel na pozadí rozporuplného spoločenského kontextu. Je to obraz spoločnosti, ktorá je konfesionálne rozdelená a neakceptuje vzťah dvoch ľudí vyznávajúcich rozličnú vieru. V rozšírenom obsahovom kontexte je posolstvom diela hrozivý obraz intolerancie, fanatizmu a nenávisti, brániaci akémukoľvek porozumeniu a ľudskej spolupatričnosti, obraz naliehavo aktuálny práve v dnešnej dobe. V režijnom poňatí veľkého tvorcu súčasnosti Petra Konwitschneho nachádza plnú a zdrvujúcu rezonanciu.

Inscenáciu pripravuje Opera SND v spolupráci s Flámskou národnou operou v Antwerpách a Gente a Národným divadlom v Mannheime.

VIDEO:

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Robert Jindra
Dirigent Robert Jindra
Dramaturgia Bettina Bartz
Scéna a kostýmy Johannes Leiacker
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Élézar Michal Lehotský (ako hosť)
Kardinál de Brogni Peter Mikuláš (ako hosť)
Léopold Róbert Remeselník (ako hosť)