Faustovo prekliatie

Hector Berlioz

Faustovo prekliatie

opera

Dramatická legenda v štyroch častiach. Poloscénické uvedenie diela. Predstavenie Opery a Baletu SND.

nová budova SND, Sála opery a baletu
21. 10. 2016

Jeden z veľkých iniciátorov hudobného romantizmu, francúzsky skladateľ Hector Berlioz, sa zapísal do hudobnej histórie ako veľký vizionár. Dobové publikum ohuroval dovtedy nevídanou zvukovou a harmonickou predstavivosťou i ohromujúcimi zvukovými a časovými rozmermi svojich diel. Prekypoval energiou, temperamentom a do každého umeleckého zápasu sa vrhal s nesmiernym odhodlaním. Vo svojom Faustovom prekliatí vytvoril jedno z prvých zhudobnení Goetheho nesmrteľnej literárnej predlohy, ktorá ho fascinovala. Našiel v nej paralelu vlastného zápasu rozorvanej, osamotenej individuality hľadajúcej vyšší zmysel života. Zápasu, ktorý sa v jeho umeleckej vízii končí tragicky. Jeho dielo nie je operou, ale ani koncertnou skladbou, predstavuje žánrovo zvláštny útvar, ktorý je vždy novou a celkom osobitnou výzvou pre interpretov na ceste k pochopeniu jeho neopakovateľného, magického sveta.

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr (ako hosť)
Dirigent Rastislav Štúr (ako hosť)
Výtvarná spolupráca Jaroslav Valek
Zbormajster Pavel Procházka
Choreografia Igor Holováč