ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...

Sergej Sergejevič ProkofievNatália Horečná

ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...

balet

nová budova SND, Sála opery a baletu
13. 5. 2017 14. 5. 2017

So súhlasom Musikverlag Hans Sikorski GmbH and Co. KG, Hamburg


Môže existovať láska vo svete vojen a násilia? Čo je príčinou nedostatku ľudskosti a tolerancie? Nie je to naše ego, ktoré nás vedie nevidieť, nepočuť, necítiť? Otázky, ktoré ľudstvo rieši dnes tak ako včera!
 

Prokofievov strhujúci opus na námet Williama Shakespeara spracovaný choreografkou Natáliou Horečnou posúva najznámejší romantický príbeh do súčasného kontextu. Jej súčasné divadelné videnie, podporené hudobným naštudovaním Petra Breinera, scénou a kostýmami Christiane Achatzi Devos, nastoľuje nový dialóg o potrebe lásky v dnešnej dobe absencie tolerancie, citu a neopakovateľnej vášne zo života. 

VIDEO:

Inscenačný tím

Choreografia a réžia Natália Horečná
Scéna a kostýmy Christiane Achatzi
Svetelný dizajn Mario Ilsanker Martin Račko
Hudobné naštudovanie a dirigent Peter Breiner
Asistent choreografie a réžie Nikoleta Rafaelisová Cosmina Maria Zaharia