Únos zo serailu

Wolfgang Amadeus Mozart

Únos zo serailu

opera

Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

historická budova SND
16. 6. 2017 17. 6. 2017

Poslednou premiérou v sezóne pokračuje Opera SND v projekte Operného štúdia, v ktorom ponúka mladým interpretom príležitosť podieľať sa na príprave novej opernej inscenácie, získať väčšie profesionálne skúsenosti a v neposlednom rade upozorniť na seba širšiu opernú verejnosť. Po prvom ročníku, v rámci ktorého na scéne historickej budovy SND zaznela slovenská premiéra hudobnej komédie Kráľ Teodor v Benátkach Giovanniho Paisiella v spracovaní Hansa Wernera Henzeho, prichádza tentoraz na rad jedno z najznámejších diel opernej literatúry, lyrická komediálna spevohra Wolfganga Amadea Mozarta Únos zo serailu. Dielo plné vzletnej invencie, mladíckej energie a kompozičnej virtuozity je zároveň zábavným divadelným príbehom, ktorého protagonisti výrazne prerastajú svoje konvenčné dobové predobrazy a oslovujú nás prekvapujúcou vitalitou a životnou vierohodnosťou.

Vďaka hudobnému naštudovaniu Friedricha Haidera budú mať mladí frekventanti Operného štúdia exkluzívnu príležitosť profilovať svoj vokálny, resp. inštrumentálny prejav na poli mozartovskej interpretácie. Pre známeho slovenského choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka bude inscenácia jeho operným debutom.

VIDEO:

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím