Španielska hodinka (L'Heure espagnole)

Maurice Ravel

Španielska hodinka (L'Heure espagnole)

opera

Komická opera v jednom dejstve vo francúzskom jazyku.

Operu uvádzame spolu s baletom M. Ravela Dafnis a Chloé.

historická budova SND
21. 9. 2017 23. 9. 2017

Zvláštny hudobný jazyk impresionistov nie je na operných scénach bežný, keďže opernú literatúru daného obdobia reprezentuje pomerne málo dramatických diel. I to je jeden z dôvodov, prečo sa Opera a Balet SND rozhodli predstaviť v rámci spoločného operno-baletného večera práve diela veľkého francúzskeho autora Mauricea Ravela, jeho jednodejstvovú hudobnú komédiu Španielska hodinka a balet na motívy starogréckej mytológie Dafnis Chloé. Spojenie rôznych divadelných druhov je však tiež voľným pokračovaním dramaturgickej línie Slovenského národného divadla, vinúcej sa od úspešného projektu bartókovského večera s baletno-opernou kombináciou Drevený princHrad kniežaťa Modrofúza, ktorý zaznamenal pred časom veľmi pozitívny ohlas.

Klasická komediálna zápletka je v Ravelovom poňatí šarmantným a pestrofarebným plátnom s novými zvukomalebnými odtieňmi, citlivo a výstižne reagujúcimi na groteskné situácie. Pri nich sa možno zabaviť - i zamyslieť nad otázkami ľudských vzťahov a zlyhaní manželskej vernosti. To všetko nám autor podáva prostredníctvom exluzívnej hudobnej estetiky.

Dĺžka predstavenia: 55 minút, spolu s baletom Dafnis a Chloé 2 hodiny 15 minút s jednou prestávkou

Táto inscenácia sa skladá z viacerých inscenácií:

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Vinicius Kattah
Réžia