Dafnis a Chloé

Maurice RavelReona Sato

Dafnis a Chloé

balet

Príbeh detstva, dospievania a lásky Dafnisa a Chloé, inšpirovaný jedným z najkrajších zachovaných starovekých románov. Inscenácia predstaviteľky najmladšej choreografickej generácie je tanečnou sondou do myslenia súčasných mladých ľudí a neľahkej cesty hľadania si svojho miesta v spoločnosti. 

Balet uvádzame spolu s operou M. Ravela Španielska hodinka.

historická budova SND
21. 9. 2017 23. 9. 2017

Operno-baletný večer.

Príbeh detstva, dospievania a lásky Dafnisa a Chloé, inšpirovaný jednou z najkrajších zachovaných starovekých bájí, posúva autorka do súčasnosti. Jej hrdinovia sú deťmi tejto doby so všetkými vymoženosťami a zároveň odcudzeniami. Sledujeme ich spoločnú cestu svetom detstva, nevinnosti, hier, úskaliami dospievania, úspechmi i rozčarovaniami, dospelosťou. Inscenácia predstaviteľky najmladšej choreografickej generácie je tanečnou sondou do myslenia súčasných mladých ľudí a neľahkej cesty hľadania si svojho miesta v spoločnosti.

Premiéra sa koná v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby VŠMU ako súčasť operno-baletného večera (s operou Španielska hodinka v réžii Pavla Smolíka). Spoločným menovateľom večera je hlavný predstaviteľ hudobného impresionizmu Maurice Ravel.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou

 

Táto inscenácia je súčasťou inscenácie:

Inscenačný tím

Libreto, choreografia, réžia Reona Sato
Dramaturgia Eva Gajdošová