O čarovnej flaute a iných kúzlach

Wolfgang Amadeus Mozart

O čarovnej flaute a iných kúzlach

opera

Martin Vanek sprevádza deti operou Čarovná flauta.

nová budova SND, Sála opery a baletu

Po niekoľkých úspešných projektoch pre deti prichádzame s pokračovaním cyklu moderovaných predstavení pre našich najmladších divákov. Pripravili sme predstavenie O čarovnej flaute a iných kúzlach, v ktorom sa deti môžu prostredníctvom hudobno-scénických ukážok a so sprievodom vtipného komentára Martina Vaneka zoznámiť s tajuplným svetom jednej z najpopulárnejších opier Wolfganga Amadea Mozarta – Čarovnej flauty. Dozvedia sa pritom aj mnoho zaujímavostí o opernom divadle a o jeho tajomstvách!

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 15 minút bez prestávky

Inscenačný tím