Rigoletto

Giuseppe Verdi

Rigoletto

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

nová budova SND, Sála opery a baletu
4. 10. 2013 5. 10. 2013

Plán predstavení

Piatok 25. 11. 2022
19:00 h 21:40 h
V predaji
Nedeľa 27. 11. 2022
17:00 h 19:40 h
V predaji
Štvrtok 12. 1. 2023
19:00 h 21:40 h
V predaji
Nedeľa 15. 1. 2023
17:00 h 19:40 h
V predaji

Jedno z najznámejších diel veľkého talianskeho majstra netreba opernému divákovi zvlášť predstavovať. Pre Verdiho je predloha Rigoletta, Hugova dráma Kráľ sa zabáva, žriedlom veľkých vášní, inšpiračným zdrojom spoločenskokritického pohľadu, ale aj pohnútkou vytvoriť dojímavý intímny príbeh. Hlavný hrdina, dvorný šašo a panský prisluhovač Rigoletto, stojí pred dilemou: prežiť v nemravnom prostredí za každú cenu, nehľadieť na dôsledky svojho správania – alebo sa postaviť na odpor tak, ako to dokázala iná z postáv tohto príbehu, gróf Monterone? Pretože v živote sa za každý čin platí, a to niekedy veľmi trpko, stratou toho najdrahšieho – v Rigolettovom príbehu milovanej dcéry Gildy.

V čase vzniku niektorí odporcovia vyčítali tomuto Verdiho dielu, že je príliš „germánske“, že sa svojím naturelom príliš približuje tvorbe Richarda Wagnera. Ak to bolo preto, že Verdi tu dosiahol mimoriadnu expresívnosť hudobno-dramatického výrazu, ktorá v istom zmysle prekračovala limity belcantovej tradície, potom mali pravdu. V každom prípade však predstavuje toto dielo autentický verdiovský opus, ktorý sa celkom organicky začleňuje do kontextu jeho skladateľského vývoja.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút  s dvoma prestávkami

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Friedrich Haider
Zbormajster Pavel Procházka
Dramaturgia