Židovka

Jacques Fromental Halévy

Židovka

opera

Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku.

nová budova SND, Sála opery a baletu
7. 4. 2017 9. 4. 2017

Halévyho Židovka nadväzuje na najlepšie tradície veľkej francúzskej opery a skladateľ ju vytvoril na libreto vynikajúceho francúzskeho dramatika Eugéna Scriba, ktorý bol autorom textových predlôh mnohých iných veľkých diel svetoznámych autorov Meyerbeera, Aubera, Belliniho, Rossiniho či Verdiho. Do popredia vystupuje v opere reliéf emotívne silného individuálneho príbehu, mileneckého vzťahu kresťana Leopolda so Židovkou Ráchel na pozadí rozporuplného spoločenského kontextu. Je to obraz spoločnosti, ktorá je konfesionálne rozdelená a neakceptuje vzťah dvoch ľudí vyznávajúcich rozličnú vieru. V režijnom poňatí veľkého tvorcu súčastnosti Petra Konwitscheno nachádza plnú rezonanciu.

Inscenáciu pripravila Opera SND v spolupráci s Flámskou národnou operou v Antverpách a Gente a Národným divadlom v Mannheime.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s jednou prestávkou

Posledný termín predstavenia 20.04.2018 je zároveň derniérou.
Pripravili sme si pre Vás špeciálnu rozlúčkovú cenu vstupeniek!
Nepremeškajte túto príležitosť a doprajte si posledný výnimočný večer v znamení Židovky.


ZĽAVY:

40% zľava na vstupenky 1. a 2. kategórie
50% zľava na vstupenky 3. a 4. kategórie

Ceny vstupeniek sú už po zľave.
Z tohto dôvodu nie je možné využívať štandardné zľavy vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok SND 2017/2018.

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Robert Jindra
Dramaturgia Bettina Bartz
Scéna a kostýmy Johannes Leiacker
Zbormajster Pavel Procházka