Nepredajme nevestu!

Nepredajme nevestu!

opera

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

nová budova SND, Sála opery a baletu
10. 9. 2016

Populárny slovenský herec Martin Vanek je aj zanieteným znalcom klasickej hudby a opery. Presvedčil nás o tom už neraz, keď deti v hľadisku Opery SND oboznamoval s tajomstvami operných príbehov, ale aj s tým, ako funguje operné divadlo. Pamätáme si na jeho „detskú verziu“ Donizettiho Nápoja lásky, ale aj na predstavenie O čarovnej flaute a iných kúzlach – či na rossiniovský operný špás pod názvom Figaro sem, Figaro tam, ktorý máme na repertoári dodnes. V minulej sezóne tento skvelý herec premiéroval príbeh s výkladom pre deti o Janíkovi a Marienke (ako ho stvárnil Bedřich Smetana v Predanej neveste) - a prednedávnom uviedol prechádzku svetom známych operných diel pod názvom Z opery do opery.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 15 minút bez prestávky

Inscenačný tím