Nižinskij - Boh tanca

Carl DavisDaniel de Andrade

Nižinskij - Boh tanca

balet

Pôvodná baletná inscenácia na hudbu legendárneho anglického skladateľa, autora slávnych muzikálov a baletov Carla Davisa, ponúka jedinečný pohľad na život a dielo slávneho ruského tanečníka a choreografa Václava Nižinského.

nová budova SND, Sála opery a baletu
27. 11. 2015 28. 11. 2015

Pôvodná baletná inscenácia na hudbu legendárneho anglického skladateľa, autora slávnych muzikálov a baletov Carla Davisa, ponúka jedinečný pohľad na život a dielo slávneho ruského tanečníka a choreografa Václava Nižinského. Jeden z kľúčových členov svetoznámeho telesa Sergeja Ďagileva Ballets Russes obrodil umenie mužského tancovania, svoju brilantnú techniku skokov a piruet prepájal s výrazovosťou a pantomímou. Inscenácia cituje jeho najslávnejšie postavy, ku ktorým patrili Petruška v balete I. F. Stravinského, Debussyho Faunovo neskoré odpoludnie, ako aj jeho prelomový balet Svätenie jari na hudbu Igora Stravinského. Titul uvádzame v svetovej premiére.

Uvádzané so súhlasom BOOSEY & HAWKES MUSIC PUBLISHERS LIMITED

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s dvoma prestávkami

Inscenačný tím

Choreografia a réžia Daniel de Andrade
Scéna a kostýmy Mark Bailey
Hudobné naštudovanie a dirigent Dušan Štefánek
Réžia príbehu diela, druhý režisér Patricia Doyle
Zbormajster Pavel Procházka