Luskáčik

Piotr Iľjič Čajkovskij

Luskáčik

balet

Výpravná inscenáciia plná výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, v ktorej sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej.

historická budova SND
29. 11. 2013 30. 11. 2013

Plán predstavení

Utorok 7. 12. 2021
11:00 h 12:50 h
Zrušené
Utorok 7. 12. 2021
18:00 h 19:50 h
Zrušené
Streda 8. 12. 2021
11:00 h 12:50 h
Zrušené
Štvrtok 16. 12. 2021
11:00 h 12:50 h
V predaji
Štvrtok 16. 12. 2021
17:00 h 18:50 h
V predaji
Sobota 18. 12. 2021
17:00 h 18:50 h
V predaji
Streda 22. 12. 2021
11:00 h 12:50 h
V predaji
Streda 22. 12. 2021
17:00 h 18:50 h
V predaji
Nedeľa 26. 12. 2021
11:00 h 12:50 h
V predaji
Nedeľa 26. 12. 2021
17:00 h 18:50 h
V predaji
Pondelok 27. 12. 2021
11:00 h 12:50 h
V predaji
Štvrtok 6. 1. 2022
11:00 h 12:50 h
Avizované
Štvrtok 6. 1. 2022
17:00 h 18:50 h
Avizované
Piatok 7. 1. 2022
11:00 h 12:50 h
Avizované
Sobota 8. 1. 2022
17:00 h 18:50 h
Avizované

Baletná rozprávka.

Balet Luskáčik je návratom k tradičnej a najväčšmi oceňovanej verzii ruského choreografa Vasilija Vajnonena. Vo výpravnej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej. Námetom k skomponovaniu baletu bola francúzska verzia rozprávky E. T. Hoffmana od A. Dumasa st. Hlavnou inšpiráciou Čajkovského, ktorý do partitúry vložil vlastné spomienky na detstvo, bol svet detí, svet čistoty, radosti a bezhraničnej fantázie. Jeho hudba, ktorá si vyslúžila prívlastok „symfónia detstva“, oplýva úžasnou melodickosťou a snovosťou a spolu s Labutím jazerom a so Spiacou krásavicou patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru. V SND mal Luskáčik svoju prvú premiéru v roku 1928 v choreografii Achilla Viscusiho a odvtedy ho má súbor takmer nepretržite na svojom repertoári. Verziu Vasilija Vajnonena s Baletom SND prvý raz naštudovali Egon Bischoff a Ursula Heinrichová-Petzoldová. Jej obnovená premiéra sa konala v roku 1992, keď ju spolu s Egonom Bischoffom inscenoval Jozef Dolinský. Autormi choreografie a réžie aktuálneho uvedenia Čajkovského rozprávkového baletu Luskáčik podľa Vasilija Vajnonena sú Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Choreografická predloha Vasilij I. Vajnonen
Choreografia a réžia Jozef Dolinský (ako hosť) Rafael Avnikjan
Scéna a kostýmy Josef Jelínek
Baletný majster - repetítor Nora Gallovičová Igor Holováč Mária Kupcová

Obsadenie

Mášenka Adéla Jergová (poslucháč konzervatória) Kristína Slováková (poslucháč konzervatória) Lucia Micháliková (poslucháč konzervatória)
Franz Jozef Solymosy (poslucháč konzervatória) Viktor Šefčík (poslucháč konzervatória)
Luskáčik Filip Manca Peter Andel (poslucháč konzervatória)
Drosselmeier Andrej Szabo František Šulek (ako hosť)