SEDLIACKA ČESŤ / KOMEDIANTI

Pietro MascagniRuggiero Leoncavallo

SEDLIACKA ČESŤ / KOMEDIANTI

opera

nová budova SND, Sála opery a baletu
20. 10. 2006 21. 10. 2006

Táto inscenácia sa skladá z viacerých inscenácií: