Voci da camera

Voci da camera

opera

Cyklus komorných vokálnych koncertov.

historická budova SND

Súbory vo svete sa dnes snažia popri svojej základnej ponuke, teda operných predstaveniach, oslovovať publikum formátmi, ktoré divadelný repertoár ozvláštňujú – a umelecký potenciál súboru umožňujú prezentovať aj v inom svetle. S takouto iniciatívou prišlo vedenie Opery SND v sezóne 2014/2015, keď medzi svoje aktivity zaradilo cyklus koncertov Voci da camera. V rámci neho účinkujú naši poprední sólisti, ktorých diváci poznajú ako predstaviteľov operných postáv, v inej pozícii: v úlohe koncertných interpretov. Prvé tri ročníky ukázali, že cyklus sa teší čoraz väčšiemu záujmu publika – a obľubu si získal aj u samotných sólistov, pre ktorých je vystúpenie na komornom podujatí, zameranom prevažne na piesňovú tvorbu, zaujímavou umeleckou výzvou. Mnohí z nich sú okrem operných aj vynikajúcimi a vyhľadávanými koncertnými umelcami, a tak nás teší, že túto stránku ich talentu môžeme prezentovať aj priamo na ich domovskej scéne. Počas sezóny 2016/2017 v rámci Voci da camera vystúpili: Denisa Hamarová, Katarína Flórová a Ján Ďurčo spolu s violončelistom Janom Pospíšilom (23. 10. 2016), v ďalšom pokračovaní Martina Masaryková a Tomáš Juhás – tento koncert doplnila svojím vystúpením aj hobojistka Vladislava Fabianová (22. 1. 2017), a napokon sa predstavila Andrea Vizvári spolu s Martinom Gyimesim a huslistom Arpádom Patkolóom (14. 5. 2017). Na klavíri sólistov sprevádzali: Róbert Pechanec, Katarína Schowanetz a Peter Valentovič