Sedliacka česť / Komedianti

Pietro MascagniRuggiero Leoncavallo

Sedliacka česť / Komedianti

opera

predstavenie sa skladá z dvoch inscenácií:

Pietro Mascagni: Sedliacka česť

Ruggiero Leoncavallo: Komedianti

 

 

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
20. 10. 2006 21. 10. 2006

Komedianti (1892) a Sedliacka česť (1890) reprezentujú taliansky verizmus, operný smer, ktorý si na prelome 19. a 20. storočia za stredobod svojho záujmu zvolil pravdu všedného dňa, drsnú pravdu pudov a vášní, strachu, nenávisti, žiarlivosti, ale aj pravdu lásky a hrdinstva. Hudobný jazyk oboch opier je pútavý, plný zmien, kontrastov a dramatického napätia. A také sú aj oba zhudobnené príbehy: Komedianti sú tragédiou starnúceho herca Cania, ktorý sa od zatrpknutého intrigána Tonia dozvie o nevere svojej mladej ženy a z pomsty zabije ženu i svojho soka. Nemenej tragické vyústenie opery Sedliacka česť je výsledkom hriešneho vzťahu medzi ľahkomyseľnou Lolou a jej dávnym milým Turiddom, za ktorý musí Turiddu podľa dávneho zvyku zaplatiť Lolinmu manželovi svojou krvou.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou
Sedliacka česť: 1 hodina 15 minút
Komedianti: 1 hodina 10 minút

 

Táto inscenácia sa skladá z viacerých inscenácií:

Inscenačný tím

Obsadenie

SEDLIACKA ČESŤ
KOMEDIANTI
Canio (pajác) Boldizsár László (ako hosť)
Nedda (Colombina) Eva Hornyáková
Tonio (Taddeo) Daniel Čapkovič
Peppe (Harlekýn) Ján Babjak