Werther

Jules Massenet

Werther

opera

Hosťovanie Opery Národného divadla Praha

Prvé svetové hosťovanie krátko po premiére v Prahe 7. júna 2018.
Inscenáciu vynikajúceho európskeho operného režiséra Willyho Deckera uvedie pražský súbor v spolupráci s Oper Frankfurt.

nová budova SND, Sála opery a baletu

Goethe svojou tvorbou inšpiroval celý rad umelcov a medzi nimi tiež autorov opier. Tak vznikli viaceré známe diela predovšetkým francúzskych skladateľov: Mignon Ambroisa Thomasa, Faust Charla Gounoda či Werther Jula Masseneta. Utrpenie mladého Werthera, román vo forme listov z roku 1774, sa krátko po vydaní stal kultovou knihou, v ktorej niektorí čitatelia nachádzali samých seba – a niekoľkí nasledovali hlavného hrdinu až po samovraždu. Dielo reprezentuje nemecké preromantické literárne hnutie Sturm und Drang (Búrka a vzdor), ktoré kládlo dôraz na ľudskú emocionalitu ako odpoveď na chladný racionalizmus obdobia osvietenstva. Massenetov kompozičný štýl, ktorým nadviazal na svojho učiteľa Thomasa a jeho kolegu Gounoda, púta pozornosť predovšetkým bohatou melodickosťou a farebnou inštrumentáciou podľa vzoru Richarda Wagnera. Svojím sugestívnym hudobným jazykom tlmočí príbeh citov, ktoré hlavní hrdinovia nemôžu naplniť. Do Národného divadla Praha sa Werther vracia takmer po osemdesiatich rokoch (naposledy ho tu hrali v rokoch 1927 – 1939).

Hudobné naštudovanie: Petr Kofroň
Režijná koncepcia: Willy Decker
Réžia obnoveného naštudovania: Stefan Heinrichs
Scéna a kostýmy: Wolfgang Grussmann
Dramaturgia: Beno Blachut

Účinkujú:

Werther: Peter Berger
Mestský správca: Zdeněk Plech
Charlotta: Štěpánka Pučálková
Sofia: Slávka Zámečníková
Albert: Jiří Brückler
Johann: Ivo Hrachovec
Schmidt: Vladimír Doležal