Bakchantky

Euripides

Bakchantky

činohra

nová budova SND, Štúdio
25. 5. 2019 26. 5. 2019

Na Slovensku takmer neznáma hra najmladšieho z trojice klasikov antickej tragédie. Uvedená bola rok po jeho smrti Euripidom mladším a získala prvú cenu na Veľkých dionýziách – slávnostiach na počesť gréckeho boha Dionýza. Ten je zároveň jednou z hlavných postáv tejto hry. Príbeh sa začína, keď Dionýzos inkognito prichádza do rodných Téb, ktoré chce zasvätiť svojmu kultu. Jeho súčasťou sú aj bakchantky – Dionýzove sprievodkyne vykonávajúce divoké orgie, počas ktorých upadajú do stavu podobného nekontrolovateľnému šialenstvu. Zavedeniu kultu v Tébach Dionýzovi bráni autoritatívny kráľ Pentheus, ktorý – netušiac, že sa konfrontuje so samotným bohom – sa sním dostáva sa do sporu. V nerovnom zápase človeka a boha ostáva tébsky kráľ napokon celkom osamotený. Dovŕšením jeho tragédie je Dionýzom zosnovaná vražda, ktorú v bakchickom ošiali vykoná ničnetušiaca Pentheova matka. Euripides v Bakchantkách zobrazuje rozpor medzi autoritatívnou vládou na jednej strane a bezuzdným hedonizmom na strane druhej. Nastoľuje tak zásadnú otázku o podobách a možnosti či nemožnosti usporiadania a fungovania ľudskej spoločnosti.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút s jednou prestávkou

Inscenačný tím

Dramaturgia Miro Dacho
Scéna a objekty Ivan Martinka
Scéna, objekty Markéta Plachá
Pohybová spolupráca Petra Fornayová

Obsadenie

Dionýzos Daniel Fischer
Pentheus Milan Ondrík
Prvý posol, Druhý posol Martin Hronský (ako hosť)
Teiresias Štefan Bučko
Zbor Dominika Kavaschová Michal Kinik (poslucháč VŠMU) Michal Noga (ako hosť)