Na krídlach slobody

Na krídlach slobody

balet

Galavečer pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska a 25. výročia nadviazania slovensko-poľských vzťahov.

nová budova SND, Sála opery a baletu

Výnimočný „osmičkový rok“, rok slobody, spája stredoeurópske krajiny momentom, keď sa na mape Európy objavili nové štáty. Vzniklo Československo a v susedstve znovuzískalo nezávislosť Poľsko.

Nálady, aké sa spájali s pocitom slobody reflektuje svojim umeleckým vystúpením poľský profesionálny folklórny súbor ŚLĄSK. V svojom špeciálnom programe súbor predstavuje krásu národnej kultúry vychádzajúcu z bohatstva regionálneho dedičstva. Program prvej časti koncertu sa skladá z piesní a tancov hlboko zakorenených v poľskej tradícii a historických udalostiach tak celej krajiny, ako aj jednotlivých regiónov. Tento umelecký program odzrkadľuje národný charakter Poliakov: hrdosť, romantiku a živelnosť s ľudovým koloritom.

Druhá časť predstavenia kladie dôraz na súčasné slovensko-poľské priateľské väzby. Výber z repertoáru SĽUK-u prezentuje dielo významného choreografa Juraja Kubánku, ktorého osobnosť spája obe umelecké telesá a predstaví aj aktuálnu tvorbu. Balet SND uvedie dva obrazy z inscenácie Slovenské tance slovenskej choreografky etablovanej vo svete Natálie Horečnej. V choreografii renomovaného poľského choreografa Roberta Bondaru vzniklo dueto, v ktorom sa predstavia prvá sólistka Baletu SND Romina Kołodziej a sólista baletu Damian Šimko.

P R O G R A M I. časť:

Ľudový spevácky a tanečný súbor „Śląsk” Stanisława Hadynu

Choreografia: Hanna Chojnacka, Władysław Stefanik, Elwira Kamińska, Juraj Kubánka
Účinkujú: spevácky zbor „Śląsk“ a sólisti Sylwia Sajdak, Maria Walaszek, tanečný súbor „Śląsk, sólo: Katarzyna Bajorek, Marzena Lach, Robert Przewoźnik, Kuba Witkowski

1. „Polonéz“ z filmu „Pán Tadeáš”
2. „My pierwsza brygada“
3. „Ułan i dziewczyna“
4. „Mazur“
5. „Głuszyńskie kujawiaki“
6. „Od Bytomia“
7. „Ej dostone żytko“
8. „Słonko jasne”
9. „Polka opolska“
10. „Zwodzony“
11. „Czerwone maki“
12. „Wierzby“
13. „Harnaś i zbójnicy”
14. „Hej, te nasze góry“
15. „Tańce podhalańskie“

P R O G R A M II. časť:

SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív)
1.”Tatranskí orli”
Hudba: Svetozár Stračina
Choreografia: Juraj Kubánka
Účinkujú: tanečný súbor SĽUK-u a sólisti Michal Svitok, Matej Tkáč, Roman Majer, Sára Danielová, Simona Ivanovičová, Petra Vajdíková

2.”Veďjen si ja... “
Hudba:
Andrej Jarolín (hudobné číslo)
Účinkujú: ľudová hudba SĽUK-u, cimbalové sólo: Vladimír Homola

3. “Execírka“
Hudba: Stanislav Palúch,
Choreografia: Laco Cmorej
Účinkujú: tanečný súbor SĽUK-u

BALET SND

1.”Slovenské tance/Životy svetiel- Krčma “
Hudba: Peter Breiner,
Choreografia: Natália Horečná
Účinkujú: Viacheslav Kruť, Ilinca Ducin, Sarah Millner, Raphael Schuster, Yuki Kaminaka, Glen Lambrecht, Damián Šimko, Mergim Veselaj

2.”Slovenské tance/Životy svetiel-Ying Yang”
Hudba: Peter Breiner,
Choreografia: Natália Horečná
Účinkujú: Sakura Shojima, Sumire Shojima, Viktória Árvová, Andrej Szabo, Martin Kreml, Viktória Šimončíková, Silvia Najdená, Valéria Stašková

3.”Take me with you”
Hudba: Reckoner, Radio Head
Choreografia: Robert Bondara (PL)
Účinkujú: Romina Kołodziej, Damián Šimko

Ceny vstupeniek:
1. Kategória 25 €,
2. Kategória 20 €,
3. Kategória 10 €,