Kontinuity - Kapitoly z histórie Opery SND

Kontinuity - Kapitoly z histórie Opery SND

opera

historická budova SND

Cyklus hudobno-slovných programov s názvom Kontinuity spája výnimočná osobnosť teatrológa, operného historika a dramaturga Jaroslava Blaha. Vo svojich ostatných pokračovaniach je zameraný na históriu našej národnej opery, smerujúc tak k jubilejnej sezóne 2019-2020, kedy si naša kultúrna verejnosť pripomenie jej storočnicu. Povojnovým rokom v histórii Opery SND budú venované dve pokračovania Kontinuít v nasledujúcej sezóne, a to v zmenených, sobotňajších termínoch 10. 11. 2018 a 16. 2. 2019 o 16.00 hod. v historickej budove SND. Okrem zasväteného a v mnohom objavného komentára autora a moderátora podujatia spestria program i historické dokumenty, fotografie i videá a tiež živé ukážky z operných diel v podaní popredných slovenských operných spevákov.