Prorocké poznanie Chalíla Džibrána

Prorocké poznanie Chalíla Džibrána

činohra

nová budova SND, Modrý salón

Stretnutie s poéziou libanonsko-amerického básnika, ktorého zbierky Zlomené krídla, Záhrada či Prorok patria k nezabudnuteľným reflexiám lásky, priateľstva, viery a múdrosti. Prorocké poznanie je putovaním po ceste spirituálneho bohatstva, uvažovanie nad večným poriadkom vecí, nad láskou, ktorá má silu nanovo obnoviť všetky toky energie, a smrťou, ktorá je len odvrátenou časťou života.

Chalíl Džibrán (* 1883 – † 1931) bol libanonský básnik, prozaik a výtvarník.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bet prestávky

Inscenačný tím

Hudba Vladislav Šarišský (ako hosť)