Macbeth

Giuseppe Verdi

Macbeth

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 hod.  (vstup voľný)

historická budova SND
20. 12. 2003

Verdi vo svojom Macbethovi vytvoril obraz excentrického páru: Macbeth a Lady Macbeth sú dve úbohé odľudštené bytosti, ktorých vzťah osciluje medzi karikatúrou manželstva a neľútostným bojom o moc. Obaja sú však i krutými sprisahancami bažiacimi po moci, posadnutými spaľujúcou potrebou zaplniť čímsi svoju ľudskú prázdnotu. Skladateľ sa inšpiroval nesmrteľnou Shakespearovou tragédiou, pričom pretlmočil jazyk alžbetínskeho divadla do jazyka romantickej opernej drámy so všetkými atribútmi, aké si operná prax v 19. storočí vyžadovala. Verdi by však nebol Verdim, keby neobišiel klišé a osobným vkladom nedopovedal a neakcentoval svoj vlastný názor na vládcu Macbetha, na krutú Lady, na čarodejnice, ale aj na Birnamský les, ktorý sa pohne, keď pohár trpezlivosti pretečie.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s dvoma prestávkami

"Prosíme rešpektovať spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na predstavenie."

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

 

 

Inscenačný tím